Toiminta

Työmme Herran elopellolla on seuraavanlaista:

TV7-ohjelmat

Opetusjaksot Rakkauden kosketuksessa ja suora esirukousohjelma Rakkauden kosketus

Puhujamatkat

Eri puolille Suomea viikottain, myös ulkomaille.

Koulutustoiminta

Profeetallinen koulutus ja vapauttamiskoulutus.

Sielunhoitokeskustelut

Tukea elämäntilanteisiin.

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti”.

Matt. 28:19-20