Tietosuojaseloste

Rakkauden kosketus ry on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n (General Data Protection Regulation) edellyttämällä tavalla.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Rakkauden kosketus ry kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Rakkauden kosketus ry
Osoite: Koivulantie 10, 83840 Saarivaara
Puhelinnumero: +35850-5114 572
Sähköposti: aulikki.hartikainen@telemail.fi
Yhteyshenkilö: Aulikki Hartikainen-Piipponen

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Rakkauden kosketus ry:n jäsenten henkilötietoja.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Rakkauden kosketus ry:n jäsenrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Henkilön nimitiedot
– Osoitetiedot
– Puhelinnumerotiedot
– Sähköpostiosoitetiedot
– Jäsenyyden alkaminen ja päättyminen

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Keräämme tietoa myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähetetyistä viesteistä.

5. Miten Rakkauden kosketus ry suojaa henkilötietoja

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Rakkauden kosketus ry:n järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain henkilöllä, joka tarvitsee tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisellä henkilöllä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa Rakkauden kosketus ry:n tapahtumista vastaavalle henkilölle tapahtumakohtaista tiedottamista tai yhteydenpitoa varten.

7. Kuinka kauan Rakkauden kosketus ry säilyttää henkilötietoja

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kun henkilö on jäsenenä. Jäsenyyden päättyessä henkilötiedot poistetaan rekisteristä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojensa poistamista;
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely  perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
– saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Aulikki Hartikainen-Piipposelle osoitteeseen: aulikki.hartikainen@telemail.fi tai Veijo Piipposelle, puh. +35844-562 2645.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.8.2018.